کاربر:فیروزه نجفی خسروشاهی


کاربر:فیروزه نجفی خسروشاهی

تخصص:لیسانس شیمی کاربردی

نوع فعالیت در شبکه:

  • تالیف
  • ساخت آزمایشات جالب
زمینه های فعالیت:

  • شیمی عمومی
  • شیمی تجزیه
  • شیمی فیزیک
  • شیمی معدنی
  • شیمی آلی
  • شیمی کاربردی
  • شیمی صنعتی

تعداد بازدید ها: 6167