کاج آلپی
img/daneshnameh_up/0/0c/Kaj_alpi.jpg

این درخت کوهستانی در ارتفاعاتی تا 3050 متر (10 هزار پا)می روید این درخت یکی از 50 گونه ای که گروه کاج نقره ای نامیده می شوند تمامی درختان کاج نقره ای برگهای تختی دارند که زیرشان نقره ای رنگ است این درختان مخروهایی دارند که به شکل عمودی و سرپا روی شاخه ها قرار دارند مخروط ها در ابتدا ارغوانی رنگ اند اما به تدریج که می رسند رنگشان قهوه ای می شود این درختان اغلب رزین چسبناکی از خود ترشح می کنند که آنها را در برابر حشرات چوب خوار محافظت می کند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 16999