ژان لوئی پونس


ژان لوئی پونس ، منجم فرانسویاو در 24 دسامبر سال 1761 بدنیا آمد. پونس در رصدخانه مارسی کار می کرد، لکن در سال 1819 آنجا را ترک کرد و عازم ایتالیا شد و بقیه عمر خود را با سمت مدیر رصدخانه فلورانس در این کشور گذرانید. وی هم از جمله مردان "ذوذونب شکار" ورزیده و مبرز بود و از لحاظ مهارت تنها می‌توان مسیه را با او مقیاس کرد. پونس سی و هفت ذوذنب (دنباله‌دار) را کشف کرد که تعدادی از آنها اکنون به نام وی معروف است. از جمله ذوذنب "پونس- بروکس" و "پونس- وینکه" و غیره. وی در سال 1818 ذوذنبی را رصد کرد که دوره آن را از تمامی ذوذنبهای دیگر کوتاهتر بود و این همان ذوذنبی است که مدار آن ، سال بعد ، به وسیله آنکه محاسبه شد و "ذوذنب انکه" نام گرفت.

همچنین ببینید

تعداد بازدید ها: 6727