چگونه می توان تکنیک حرکت با توپ را بهتر کردچگونه می توان تکنیک حرکت با توپ را بهتر کرد؟


با عنوان این مطلب ، مهم ترین فصل آموزش خاتمه می یابد . اگر تکنیک برای بعضی بازیکنان استعدادی ذاتی است ، با تلاش و تمرین می تواند و باید برای همه دست یافتنی باشد .
فوتبالیستی که از لحاظ تکنیکی ماهر نباشد وقت زیادی را از دست می دهد و بنابراین در کار دفاع و حمله بمانند دیگران روشن بینی مطلوب را ندارد . اولین موضوع مطرح در فوتبال تکنیک است ، تکنیکی که به فرد و جمع حیات می بخشد . بهترین بازیکنان جهان ( پله pele ، پلاتینی platini ، کرویف Cruyff ، مارادونا Maradona و غیره ) ، هنگام حرکت با توپ به پاهای خود نگاه نمی کردند .

تمرینی ساده موجب پیشرفت شما در حرکت با توپ خواهد شد بدون اینکه به زمین زیاد نگاه کنید :

تکه مقوائی را بریده ، بطوریکه دور گردن شما جا بگیرد . این مقوا باید تا اندازه ای بزرگ باشد که نتوانید پاهای خود را ببینید. سپس سعی کنید که با توپ حرکت کنید . نخست مشکلاتی خواهید داشت ، اما در صورت داشتن صبر و حوصله ، بعدا فوتبال را با دید بهتری بازی خواهید کرد.تعداد بازدید ها: 14399