چهار فندقه ای


چهار فندقه ای
Tetrakene


میوه گیاهانی را گویند که پس از رسیدن کامل به چهار قسمت، محتوی یک دانه در هر یک از آنها (چهار فندقه) تبدیل می شود مانند گیاهان تیره نعناع Labitae.


تعداد بازدید ها: 6046