چرا اجسام به پایین سقوط می کنند؟


چند جسم مختلف را بوسیله نخ آویزان کنید ( یک گلوله ، یک قوطی ، یک چنگال و یک اسباب بازی ) . می توانید آنها را بالا نگه دارید یا به یک میله گره بزنید . حال نخ هایشان را یک به یک ببرید .
img/daneshnameh_up/3/3e/mzp17.jpg


مشاهده خواهید کرد که :

همه این چند جسم سقوط می کنند .

توضیح :

نیروی گرانش ( جاذبه ) اجسام را به طرف مرکز زمین پایین می کشد . این نیروی گرانش گاهی اوقات به ما کمک می کند ،اما بعضی از مواقع هم با ما ناسازگاری دارد . گرانش ، ما و هر چیزی را که در اطراف ما قرار دارد از معلق بودن در فضا باز می دارد ، اما مثلا فرستادن موشک به ماه را دشوار می کند . مقایسه کنید که پایین رفتن از یک رشته پلکان چقدر نسبت به حالت بالارفتن راحت تر است . وقتی که ما از جایی بالا می رویم یا چیزی را بلند می کنیم لازم است نیرویی بیش از نیروی جاذبه و کشش زمین ، به سوی بالا بر خود یا بر آن جسم وارد کنیم .تعداد بازدید ها: 18072