پیشینه ی زیاریان


پیشینه ی زیاریان

آنچه از گذشته ی مرداویج به دست می آید ،‌ همین قدر روشن است که جد وی، وردانشاه نام، از طوایف گیل بود و ظاهراً دشواری معیشت در آن نواحی، او را وارد خدمات لشکری و ارتباط با چریکهای سپاه سامانی در خراسان کرده بود.

آنچه از گذشته وشمگیر در روایات انعکاس دارد می‏تواند تصویری از گذشته احوال خانوادگی زیاریان ، که بعدها نسب خود را به پادشاهان پیش از اسلام ایران و پهلوانان افسانه‏ای حماسی رساندند، عرضه دارد.

این روایات وشمگیر و برادرش را فرزندان خانواده‏ای فقیر از مردم گیلان نشان می‏دهد که اگر در مواقع جنگ به خدمت سپاه در می‏آمدند، در اوقات صلح در اطراف مزارع برنج گیلان به کارهای پر مشقتی که لازمه کشت و نشا بود، مشغول بودند و پیداست که چنین اشتغالی، دعوی انتساب اخلاف آنها را به خاندانهای بزرگ نجبای باستانی چندان قابل توجیه نشان نمی‏دهد.

وشمگیر برادر مرداویج نیز تنها سه سال پیش از مرگ مرداویج و به اصرار او کار در مزرعه گیلان و برنج کاری در زمینهای باتلاقی آن را ترک گفته بود «حدود 320 ق / 932 م» و در دوران قدرت مرداویج هم اندک مدتی در حکمرانی کوتاه خویش در اصفهان و سپس در ری، فرصت اشتغال به امور حکومت را یافته بود وی در کار سرکردگی سپاه هم تجربه‏ای نداشت.

اما علی رغم آن، خیلی زود، بیش از آن چه انتظار می‏رفت از خود شایستگی بروز داد و توانست از همان ابتدای حکمروایی خویش، استعداد درخشانی از خود نشان دهد.

تعداد بازدید ها: 7146