پیریت‌


تصویر
(پیریت - بلورهای کاملاْ‌رشد کرده (تا 20 میلیمتر
پیریت (Pyrite)
FeS2
(کوبیک (مکعبی
سیستم تبلور
رده بندی
/ناقص- مطابق با سطح /100/,/110
صدفی - نامنظم
(کدر(اپاک
ترد
نوع سختی
خوب
بلوری - آگرگات توده ای - دانه ای - کنکرسیونی - دندریتی اشباع شده - پسودومرف - پودر
اشکال ظاهری
فراوان ; زونهای سولفورة آلمان غربی و شرقی ، ایتالیا ، سوئیس ، انگلستان ، اسپانیا ، پرتقال ، نروژ ، سوئد ، URSS ، رومانی ، فرانسه ، استرالیا ، بولیوی ، پرو ، مکزیک و امریکا
. و در زیر شعله به رنگ آبی در می آید HNO3 حل میشود در
Fe=46.6% S=53.4% و ادخال های آرسنیکAs-Co-Ni-Ag-Zn-Cu- Ti-Au
زرد - زرد طلائی با بازتاب چندرنگی
رنگ کانی
سیاه پررنگ
رنگ اثر خط
سختی - چگالی - رنگ اثر خط - اشکال بلوری - اشعه ایکس
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
ماگمایی - دگرسانی مجاورتی - هیدروترمال
منشا تشکیل
شکل بلورها
محل پیدایش
.خاصیت هدایت الکتریکی متوسطی دارد
سایر مشخصات
.از واژة پیرو به معنای آذر اخذ شده است
سختی
چگالی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
66.555.2


منبع
تعداد بازدید ها: 28397