پیرولوزیت


img/daneshnameh_up/d/de/Pyrolusite.jpg
(پیرولوزیت - آگرگات های شعاعی (15میلیمتر
پیرولوزیت (Pyrolusite)
MnO2
سیستم تبلور
/کامل - مطابق با سطح /110/ و/010
فلزی - نیمه فلزی - مات
نامنظم
شکستگی
(کدر(اپاک
سختی بالا در بلورها و 1 تا 2 در خاکه شکننده
نوع سختی
آگرگات توده ای پسودوکریستالین- خاکه ای- دانه ای-رشته ای- شعاعی - قلوه ای- دندریتی-کنکرسیونی
اشکال ظاهری
فراوان ؛ آلمان شرقی ، انگلستان ، مجارستان ، روسیه ، برزیل ، هند ، آفریقای جنوبی
. غلیظ شده ذوب نمی شود HCl محلول در
Mn=63.19% O=36.81%
ترکیب شیمیایی
خاکستری -خاکستری سیاه
رنگ کانی
سیاه
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
مگنتیت - پسیلوملان - لیمونیت - برونیت و غیره
ثانوی - قشرها ولایه های آلتراسیون - رسوبی - هیدروترمال
منشا تشکیل
شکل بلورها
Mn کانسار
محل پیدایش
کانیهای مشابه آن استیبین - ماگنتیت - پسیلوملان و هوسمانیت است
سایر مشخصات
.بمفهوم تجزیه گرفته شده است Pur بمعنای آتش وlusis از کلمات یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
675-


منبع

تعداد بازدید ها: 15602