پیروفیلیت


img/daneshnameh_up/9/95/Pyrophyllite.jpg
پیروفیلیت - مجموعه تجمع فلسی بلورها
پیروفیلیت (Pyrophyllite)
(Al2)(OH)2 Si4 O10
سیستم تبلور
/کامل - مطابق با سطح /001
شیشه ای - صدفی
شکستگی
نیمه شفاف
نوع سختی
ورقه ای - متراکم - اسفرولیتی - تجمع فلسی شعاعی
اشکال ظاهری
تقریباْ کمیاب ; آلمان شرقی و غربی ، سوئیس ، چک و اسلواکی ، انگلستان ، فنلاند ، چین و امریکا
در اسیدها نامحلول است - دراثر حرارت به ورقه های کوچک تبدیل میشود - با اسیدها و آب تمیز می شود
Al2O3=28.3% SiO2=66.7% H2O=5%
ترکیب شیمیایی
سفید - خاکستری - سبز - متمایل به زرد
رنگ کانی
سفید
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
تالک- کوارتز
هیدروترمال - دگرگونی
منشا تشکیل
به ندرت پهن و کوتاه
شکل بلورها
در کاغذ سازی - صنایع کائوچو - صنایع سرامیک - روغن سر - چرب و لغزنده کننده
محل پیدایش
دارای لومینسانس گاهی سفید،زرد،نارنجی-بااسیدها و آب تمیز می شود-کانی مشابه آن تالک است که از نظر جلا و عکس العمل های روی تالک از آن تفکیک می گردد Mg
سایر مشخصات
.به مفهوم ورق گرفته شده است Pur=آتش Phullon از کلمات یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
11.52.8-


منبع

تعداد بازدید ها: 13756