پیروزی ولایت بر جهان - الصف : 8


ابوجارود از امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه این گونه نقل می کند: «اگر شما این امر (ولایت) را رها کنید، خداوند آن را رها نخواهد کرد. »


منابع: بحارالانوار، ج 51 ،صفحه 59، حدیث 57 ----------- کنز

مراجعه شود به:

پیروزی اسلام و نابودی شرک در دوران امام مهدی علیه السلام


تعداد بازدید ها: 4363