پیروزی سفیانی بر دیگر قیام ها


سدیر از امام صادق علیه السلام پرسید:« آیا پیش از خروج سفیانی حادثه‌ای اتفاق می‌افتد؟»
امام فرمود: « آری!» آن گاه با سه انگشت به شام اشاره کرد و فرمود: « سه پرچم؛ پرچم حسنی، پرچم اموی و پرچم قیسی. هنگامی که آنها با یکدیگر درگیر می‌شوند، ناگهان سفیانی خروج می‌کند و همه آنان را مانند گندمزار درو می‌کند.»

منابع:
بحارالانوار، ج 51،ص 271

مراجعه شود به:
نشانه های ظهور - قیام ها
مدت حکومت سفیانی


تعداد بازدید ها: 6921