پیدایش خوارج


خوارج، یعنی شورشیان. این واژه از « خروج » به معنای سرکشی و طغیان گرفته شده است. آنها در جریان حکمیت پدید آمدند: در جنگ صفین در آخرین لحظاتی که سپاه امام علی علیه السلام به پیروزی کامل می‌رسید، معاویه با مشورت عمرو عاص دست به نیرنگی ماهرانه زد و دستور داد قرآن‌ها را بر سر نیزه‌ها بزنند و اعلام کنند که:« ای سپاه علی! ما نیز اهل نماز و قرآنیم. بیایید قرآن را در بین خویش حَکَم قرار دهیم.»
امام علی به سپاهش دستور داد:« به آن‌ها حمله کنید. آنها قرآن را بهانه کرده‌اند و می‌خواهند در پشت الفاظ قرآن پناه بگیرند و بعد به روش ضدّ قرآنی خود ادامه دهند.»
اما سپاهیان نادان و مقدس نما فریاد برآوردند که:« با قرآن بجنگیم؟! جنگ ما برای احیای قرآن است. آن ها که خودشان تسلیم قرآنند، پس چرا جنگ؟»

منابع:

  • جاذبه و دافعه علی علیه السلام، ص 114-116


تعداد بازدید ها: 29755