پلی هالیت


img/daneshnameh_up/e/e5/Polyhalite.jpg
(پلی هالیت - بلور قرمز (عرض تصویر 25 میلیمتر
پلی هالیت (Polyhalite)
K2Ca2Mg(SO4)4.2H2O
سیستم تبلور
/عالی - مطابق با سطح /101
شکستگی
شفاف - نیمه شفاف
شکننده
نوع سختی
بلور - اگرگات دانه ای - توده ای - الیافی
اشکال ظاهری
فراوان ; آلمان غربی و شرقی ، اطریش ، فرانسه ، امریکا و مکزیک
K2O=15.6% MgO=6.6% CaO=18.6% SO3=53.2% H2O=6%
ترکیب شیمیایی
سفید - قرمز - خاکستری تا قرمز
رنگ کانی
سفید تا سفید مایل به قهوه ای
رنگ اثر خط
تفاوت با کانی های مشابه
تشابه کانی شناسی
منشا تشکیل
(ورقه ای (لایه ای
شکل بلورها
محل پیدایش
سایر مشخصات
.به مفهوم نمک است halse به معنای چندین و ‍Polus=در زبان یونانی
سختی
حداقلحداکثرحداقلحداکثر
44.51419


منبع

تعداد بازدید ها: 12093