پرنده آبی کوهی
img/daneshnameh_up/d/d8/P_a_k.jpg


در امریکا سه گونه از پرندگان آبی وجود دارد. دو گونه از آنها به رنگ آبی و قرمز ضد زنگی هستند، اما پرنده آبی کوهی دارای رنگ آبی و خاکستری مایل به آبی روی همه بدنش می باشد. پرنده آبی کوهی عمدتا از حشرات تغذیه می کند. این پرنده معمولا از روی شاخه درختان به سمت پایین طعمه خود را شکار می کند. او گاهی بوسیله گشت زدن در نزدیکی زمین شکار می کند. این پرنده همیشه در ارتفاعات بالاتر از 1830 متر (6000 پا) زندگی می کند.

منبع:

  • DK multi media


تعداد بازدید ها: 16153