پرتاب اوت


پرتاب اوت


یک پرتاب اوت خوب به اندازه ی یک پاس خطرناک ارزش دارد . بازیکن درون زمین باید با اشاره و به طور پنهانی درخواست توپ کند . هنگام پرتاب ، دو پای بازیکن باید با زمین تماس داشته ، دست ها کاملا عقب و در پشت سر قرار گرفته و پرتاب با قدرت و با دو دست انجام بگیرد.
موقع پرتاب اوت معطل نمانید و جا عوض کنید تا در دید پرتاب کننده قرار بگیرید. شما می توانید حرکات کاذب انجام دهید تا حریف گمراه شود . پرتاب اوتی که نزدیک محوطه جریمه باشد زمانی خطرناک می شود که به یک یار آزاد برسد . این یار آزاد می تواند توپ را مجددا به پرتاب کننده پاس بدهد ، یا سرعت گرفته آن را به سمت دروازه حریف هدایت کند .
در انگلستان توپ اوت را بلند پرتاب می کنند ، مانند کرنری که بیشتر بازیکن سرزن هدف است . در فرانسه به پرتاب اوت اهمیت کمتری داده می شود ، زیرا که راه حل توپ اوت شده را پرتاب آن می دانند که یا نتیجه می دهد یا خیر .
با وجود این ، چنان چه اوتی خوب پرتاب شود از طریق روزنه ایکه به وسیله ی جاگیری و حرکت های کاذب ایجاد می شود ، می تواند مفید باشد . در کلیه ی موارد ، شما باید مراقب باشید و به پرتاب اوت خود توجه کنید ، در غیر این صورت داور آن را مردود کرده و به حریف واگذار می کند.تعداد بازدید ها: 25065