پای بندی امام صادق علیه السلام به صله رحم


صفوان جمال می گوید:
میان امام صادق علیه السلام و عبدالله بن حسن گفتگویی صورت گرفت که منجر به بلند شدن صدای آنها شد و پس از مدتی از هم جدا شدند و رفتند.
صبحگاهان امام صادق علیه السلام را در کنار منزل عبدالله بن حسن دیدم که به خدمتکار عبدالله می‌گفت صدایش کند.
عبدالله بن حسن از منزل خارج شد و به امام گفت:«چه چیز باعث شده که صبح زود به اینجا آمده‌اید؟»
امام فرمود:« آیه‌ای از قرآن را تلاوت کردم که مضطربم ساخته است.»
عبدالله پرسید:« کدام آیه؟»
امام صادق علیه السلام فرمود:«الذین یصلون ما امرالله به ان یوصل و یخشون ربهم و یخافون سوء الحساب»_ سوره رعد آیه /21 _ (اولوا الالباب کسانی هستند که پیوند را با خویشاوندان خود که خداوند فرمان برقرار ساختن آن را داده است، برقرار می سازند و از خداوند خویش می ترسند و از حساب بد قیامت بیمناک‌اند.)
عبدالله بن حسن به امام عرض کرد:« راست فرمودی، من هرگز این آیه را در کتاب خدا نخوانده بودم. پس از آن همدیگر را آغوش گرفتند و گریستند.»


تعداد بازدید ها: 4307