پاسخ عالمانه حضرت کاظم علیه السلام در کودکی


ابوحنیفه که رئیس فرقه حنیفه و از علمای بزرگ اهل سنت است می‌گوید:« موسی بن جعفر علیه السلام را در سن کودکی در راهروی منزل پدرش، امام صادق علیه السلام دیدم و برای امتحان او سؤالی پیش‌پا‌افتاده از او پرسیدم، به این مضمون که «اگر کسی در شهری غریب باشد، کجا ادرار و غائط کند.»
او نگاهی به من افکند و در باره همین مسأله پیش پا افتاده، به روشنی و صراحت و جامعیت جواب داد. فرمود:«اینها را باید رعایت کند:
1- در پشت دیواری مخفی شود که در انظار دیگران نباشد.
2- در چشمه نباشد.
3- در نهر آب نباشد.
4- زیر درختان میوه نباشد چون میوه ها در آنجا می‌افتد و محل جمع آوری آنهاست.
5- جلو آستانه‌ی در خانه ها نباشد.
6- در مسیر راه مردم نباشد.
7- در مساجد نباشد.
8- رو به قبله و پشت به قبله نباشد.»
من با شنیدن این سخنان، این کودک در چشمم متشخّص و بزرگ جلوه نمود و سوال بعدی‌ام یکی از اساسی ترین سئوال‌های عقیدتی‌ام بود.

منابع: بحار الانوار، ج 48، ص 106 از مناقب ابن شهر آشوب.

مراجعه شود به:

دوران کودکی امام موسی کاظم علیه السلام


تعداد بازدید ها: 5275