پاداش انتظار فرج


حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام فرمود:« منتظر امر ما همانند کسی است که در راه خدا به خون خود آغشته گردد.»

حضرت امام حسین علیه السلام: « هر کس در زمان غیبت مهدی علیه السلام در برابر اذیت ها و تکذیب‌های دشمنان اهل بیت، صبر و پایداری کند، همانند کسی است که با شمشیر در کنار رسول خدا جهاد می کند.»

امام صادق علیه السلام فرمود:« هر کس از شما بمیرد و منتظر امر ما (فرج) باشد، مثل کسی است که در خیمه امام زمان و همراه او باشد.»
آن گاه پس از اندکی مکث فرمود:« نه، بلکه مثل کسی است که همراه او شمشیر می زند.» سپس افزود:«نه، به خدا سوگند مثل کسی است که در کنار رسول خدا شهید گردد.»

و در روایتی دیگر فرمود:«هرکس به این امر (ولایت) ایمان داشته باشد، و پیش از قیام قائم علیه السلام بمیرد، پاداش کسی را خواهد داشت که همراه او به شهادت برسد.»

و نیز فرمود:« منتظر مهدی علیه السلام همانند کسی است که شمشیر کشیده و از پیامبر اکرم دفاع می کند.»

حضرت امام محمد باقر علیه السلام پس از توصیه به رسیدگی به وضع دیگران و حفظ اسرار و ... فرمود:«هر کس از شما این گونه باشد و از این دستورها تخطی نکند، و پیش از قیام قائم علیه السلام بمیرد، شهید خواهد بود.»

و نیز فرمود:« هر کس بگوید "اگر در زمان ظهور قائم علیه السلام زنده باشم، او را یاری می کنم،" همانند کسی است که همراه او شمشیر می‌زند.»


منابع:
بحار الانوار 51 / 133 حدیث 4
بحار الانوار 52 / 123 حدیث 7
بحار الانوار 52 / 129 حدیث 24
بحار الانوار 52 / 126 حدیث 16
بحارالانوار 52 / 126 حدیث 18
بحار الانوار 52 / 126 حدیث 17
بحار الانوار 52 / 125 حدیث 14
بحار الانوار 52 / 125 حدیث 14ص 126 حدیث 18 ص 125 حدیث 15
بحارالانوار 52/131 حدیث 31

مراجعه شود به:
انتظار فرج


تعداد بازدید ها: 9707