ویژگی ولادت امام موسی کاظم علیه السلام


امام صادق علیه السلام در ضمن بیان قصه میلاد امام موسی بن جعفر علیه السلام برای اصحاب خود فرمود: مادر موسی بن جعفر مطلبی را از فرزند نقل نمود که به هنگام تولید انجام داده است و من آن مطلب را بهتر از او می دانستم و بدو گفتم این از آثار رسالت و امامت است.

ابوبصیر بحضرت گفت آن نشانه چیست؟ حضرت فرمود: . . . چون متولد شود دست خود را بر زمین گذارد و را به آسمان بلند کند که در این هنگام منادی الهی از اعمال عرض او را از جانب خداوند به اسم خود پدر خطاب میکند و سه بار می گوید اثبت ثابت قدم باش که ترا برای ماموریت بزرگی آفریده ام، تو برگزیده خلق و قرارگاه و صندوقچه و مخزن علم و امین وحی و خلیفه من در زمینی و. . . .

پس از کلام آن منادی امام تازه تولید یافته چنین می خواند: شهد الله اله لا اله

منابع:

بحار الانوار، ج 48، ص 3 و 4 بنقل از محاسن برقی.

مراجعه شود به:

ولادت امام موسی کاظم علیه السلام


تعداد بازدید ها: 11180