ولایتعهدی یزید


در سال 56 هجری، مردم به دستور معاویه با یزید به عنوان ولی عهد او بیعت کردند.
این فکر که باید خلافت و حکومت و سلطنت موروثی شود در زمان معاویه شکل گرفت و خلفای پیش از او، هیچ‌یک دست به چنین کاری نزده بودند.
هنگامی که عبدالرحمن بن ابی بکر خبر بیعت مردم با یزید را شنید، به مروان بن حکم ( امیر معاویه در مدینه ) گفت: « تو و معاویه در این تصمیم خیرخواه امت پیامبر اسلام نبودید. بلکه هدفتان این بود که همانند پادشاهان روم، سلطنت را موروثی کنید.»

منابع:

  • قصه کربلا، ص 46
  • کامل بن اثیر، ج 3، ص 53 و 506.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 11641