وفور نعمت


پیامبر اکرم فرمود:« در زمان مهدی علیه السلام ثروت آن چنان زیاد می شود که قابل شمارش نیست.»

امام باقر علیه السلام فرمود: «در زمان مهدی علیه السلام تمام ثروت‌های پنهان و آشکار زمین نزد او جمع می‌شود. مهدی به مردم می فرماید«بیایید به سوی آنچه به خاطرش پیوندهای خویشاوندی را بریدید، خون یکدیگر را بر زمین ریختید و مرتکب کارهای حرام شدید!» آن گاه به هر کس آن قدر می بخشد که پیش از او هرگز کسی به اندازه او نبخشیده است. »

در احادیث آمده است که در زمان حکومت حضرت مهدی علیه السلام پی در پی باران می‌بارد و در زمین هر گونه گیاهی می‌روید.

منابع :

بحارالانوار، ج 51، ص 104 ، حدیث 37

بحارالانوار، حدیث 316 حدیث 11. ص 345 حدیث 91

بحار الانوار 51 / 68 حدیث 9

بحارالانوار 51 / 29 حدیث 2 -------- علل الشرایع

بحارالانوار، 52 / 390 حدیث 212

مراجعه شود به:

شکوفائی اقتصادی


تعداد بازدید ها: 7174