وضعیت اهل بیت در عصر عاشورا


img/daneshnameh_up/b/b8/asre-ashoora.jpgسید بن طاووس در «اقبال» گفته است:
عصر روز عاشورا زنان و کودکان حضرت امام حسین علیه السلام همگی اسیر سپاه عمر سعد شدند و با اندوه و گریه روز را به شب رساندند. روز و شبی بر آنها گذشت که قلم یارای بیانش را ندارد. شب یازدهم را در کربلا به سر بردند، در حالی که نه مردی داشتند و نه مددکاری. تنها و بی کس بودند و دشمنان برای خوشامد عمر بن سعد و ابن زیاد، آنان را آزار و توهین می‌کردند.

منابع:

  • نفس المهموم، ص 208.

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 8348