وارث پیامبر


شمشیر پیامبر به امامان علیهم السلام یکی پس از دیگری به ارث رسیده است. این شمشیر پس از امام مجتبی به امام حسین علیه السلام سپرده شد و تا پایان عمرش نزد او بود.

ابو حمزه ثمالی می گوید:
از امام سجاد علیه السلام پرسیدم:«آیا رسول خدا همه‌ی دارایی خود را به امیرالمؤمنین عطا کرده و اینها بعد از او به حسن و سپس به حسین و همین طور، تا روز قیامت، به هر امامی بعد از ایشان عطا شده است؟»
فرمود:« بله، با آنچه که در هر سال و در هر ماه، و به خدا سوگند، در هر لحظه به او افزوده می‌شود.»

امام صادق علیه السلام فرود:« پیامبر خدا صحف ابراهیم و موسی را نزد علی علیه السلام به امانت گذارد و علی نیز آنها را نزد حسن، و حسن نیز نزد حسین علیه السلام به امانت گذارد تا به ما رسید.»

پیامبر خدا هنگام ارتحال، علی علیه السلام را وارث علم و سلاح خود و آنچه در نزد وی بود معرفی کرد. این میراث به امام حسن و از او به امام حسین رسید. حسین علیه السلام پیش از شهادتش آنها را نزد ام سلمه امانت گذاشت. امام سجاد علیه السلام آنها را از ام سلمه گرفت و همین طور یکی پس از دیگر به امامان بعد از او رسید.

از دیگر چیزهایی که امامان شیعه یکی پس از دیگری به ارث می‌بردند ذوالفقار امیرالمومنین علی علیه السلام بود. این شمشیر پس از علی علیه السلام با امام حسن علیه السلام و پس از او نزد امام حسین علیه السلام بود و همین طور دست به دست گردید تا اکنون که نزد حضرت مهدی علیه السلام است.

منابع:
بحار الانوار، ج 27، ص 49، حدیث 1.
بحار الانوار، ج 26، ص 91، حدیث 14- بصائر الدرجات، ص 116و 117و الاختصاص، ص 314.
بحارالانوار، ج 42، ص 58.
بحارالانوار، ج 26، ص 209، حدیث 16- بصائر الدرجات، ص 49.
بحارالانوار، ج 26، ص 185، حدیث 19- بصائر الدرجات، ص 38.
تعداد بازدید ها: 7255