وابستگی سفیانی به غرب


در احادیث پیشوایان معصوم علیهم السلام شواهدی وجود دارد که نشان می دهد سفیانی از مزدوران و دست نشاندگان غرب است.
از جمله در روایتی چنین آمده است:
در آخرین نبرد حضرت مهدی علیه السلام با سفیانی، سپاه امام تا عذرا (سی کیلو متری دمشق ) پیشروی می کند. در این زمان سفیانی پایتخت خود را ترک کرده و در رمله (مرکز نیروهای غرب) به سر می برد.

بشیر بن غالب نیز می گوید:« سفیانی از شهر های روم می‌آید؛ در حالی که نصرانی است و بر گردنش صلیب آویخته است.»

منابع :
بحار الانوار 52 / 216 حدیث 75
بحار الانوار 52 / 224 حدیث 87

مراجعه شود به:

دودمان سفیانی و شمایل او


تعداد بازدید ها: 7634