هویت مذهبی- قومی نیروهای سپاهی اولیه صفویان


نیروهای اولیه صفویان متشکل از نیروی قومی قبیله ای قزلباشها بود .
1- قبایل مختلف قزلباش ، روملو ، تکلو ، شاملو ... که با وفاداری به شاه اتحاد خود را حفظ میکردند، ستون فقرات نیروی جنگی صفویان را تشکیل می دادند .
2- بنابراین یکی از پایه های قدرت نظامی شاهان صفوی ( در ابتدا ) اطاعت و سرسپردگی بی چون و چرای مریدان قزلباش به آنان بود .
3- علی رغم ابتدائی بودن نظام ارتشی قزلباشها ، آنان تشکیلات نظامی – مذهبی چون خلیفه الخلف نیز داشتند .منبع:CDایرانیا

تاریخ این دوره بر حسب مناطق جغرافیایی ایران بزرگ:
1.ایران فعلی
2. افغانستان
3. عراق
4. آسیای میانه
5.قفقاز
6. حجاز


1.معماری
2.علوم
3.دین
4.فنون
5.هنر
6.شهرسازی
7.نژادها
8.مهاجرت ها1.روش های پژوهش در آداب و رسوم گذشتگان
2.فلسفه تاریختعداد بازدید ها: 8653