هوانوردی


هواپیمائی یا هوانوردی یا ترابری هوائی به فعالیتهائی اشاره می کند که شامل پرواز مکانیکی و صنعت وسائل ترابری هوائی می شود و وسیله ترابری هوائی، شامل انواع بال ثابت ( هواپیمابال چرخان ( بالگرد )، و نیز وسائل ترابری هوائی سبکتر از هوا مانند بالونها و کشتی های هوائی ( هواناو نیز نامیده می شود) می شوند.

هواپیمای را به طور کلی می توان به سه حوزه تقسیم کرد:


هوانوردی تجاری


هوانوردی یا هواپیمائی تجاری، توسط خطوط هوائی مانند پیام ، بریتیش ایر ویز ، لوفت هانزا و خطوط هوائی سنگاپور ارائه می شود ،در حالیکه خطوط هوائی مانند ایران ایر، آسمان ، دیتا ایرلاینز و امارات پروازهای مسافری و باری انجام می دهند.

این نوع هوانوردی بعد از جنگ جهانی اول با هدف حمل مسافر و بار برای کسب سود آغاز شد، که اغلب با استفاده از هواپیماهای نظامی سابق انجام می شد. یک نوع باربری سودآور، پست هوائی بود، که توسط دولتها بابت آن یارانه پرداخت می شد. بین اکتبر 1929 یعنی هنگامی که گرف زیپلین اولین سرویس ماورای اقیانوس اطلس را افتتاح کرد، و 6 می 1937 ، که هیندنبورگ آتش گرفت، کشتی های هوائی اصلی ترین شیوه مسافرت هوائی با مسافت زیاد بودند. بعد از جنگ جهانی دوم، سرآغاز هواپیمای جت ، امکان جابجائی سریع جمعیت زیادی از مردم را داد.

هوانوردی عمومی


هوانوردی عمومی ، اصطلاحی است که شامل تمام هوانوردی ها به غیر از نظامی و ترابری هوائی برنامه ریزی شده ( خطوط هوائی ) می شود، و در بر گیرنده وسائل هوائی با مالکیت شخصی ، خدمات چارتر ، وسائل هوائی تجاری خصوصی ، و بساری روشهای دیگر کار با هواپیما، که نمی توان به طور قاطع به آنها ترابری گفت. هوانوردی عمومی ( GA ) ، بر خلاف نظر عامه، منحصرا غیر تجاری نیست؛ اگر چه قسمت اعظمی از هوانوردی عمومی شامل پرواز تفریحی است، یک قسمت بزرگ و هم ارز آن، فعالیتهای تجاری مهم می باشد. اینها شامل موارد زیر می باشند:

آموزش پرواز ، حمل و نقل ، نجات ، کاربری های کشاورزی ، تاکسی هوائی ، خدمات مسافری دربستی ( چارتر ) ، پرواز شرکتی ، ترابری اضطراری ، پلیس ، اطفاء حریق و غیره. فوق سبکها نیز به سرعت به قسمتی از سیستم هوانوردی غیر نظامی منظم در می آیند، و اغب به عنوان قسمتی از هوانوردی عمومی شناخته می شوند.

هوانوردی عمومی همچنین به خوبی در خدمت نیازهای بشردوستانه می باشد. بسیاری از سازمانها از وسائل پرنده سبک برای جابجائی پزشکان و بیماران و تدارکات استفاده می کنند. هلی کوپتر امداد و چرخ بال های هلال احمر از این نوع هستند.

هوانوردی نظامی


هوانوردی نظامی شامل فعالیتهای رزمی و نیز ماموریتهای پروازی برای پشتیبانی فعالیتهای نظامی می باشد.

همچنین ببینید


وسیله پرنده
خطوط هوائی
فرودگاه
امنیت پرواز
مراقبت پرواز ( کنترل رفت و آمد هوائی )
سیستم ناوبری
تاریخچه هوانوردی
سر و صدای هوانوردی
سیستمهای کنترل پرواز
پرواز
شبیه ساز پرواز
سامانه موقعیت جهانی ( GIS )
حوادث هوانوردی
موتور جت
نمایشگاه هوائی اوزخوس
فهرست عناوین هوانوردی
فهرست اسامی کسانی که در سقوط هواپیما فوت کرده اند
خط زمانی هوانوردی
رادار
خزش
باند پرواز
برادران رایت
داستان پرواز
وقایع و حوادث ناگوار در هوانوردی
فرود

فهرست وسایل پرنده | سازندگان وسائل پرنده | موتور وسائل پرنده |

خطوط هواپیمائی | نیروهای هوائی | سلاحهای وسائل پرنده | موشک ها | خط زمانی هوانوردی


مطالب مرتبط
تعداد بازدید ها: 28979