هواشناس


معرفی

متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه بررسی نقشه های جوی، کنترل آمار و اطلاعات و گزارشهای هواشناسی، انجام محاسبات و برآوردهای و تعیین و ثبت نتایج تجزیه و تحلیل اطلاعات و پیش بینی حوادث و تغییرات جوی، گردآوری آمار و گزارشهای هواشناسی ایستگاه های هیدورلوژی یا سینوپتیک یا کلیماتولوژی کشاورزی یا جو بالا و برآورد میانگین عوامل مختلف هواشناسی و ترسیم نمودار و تغییرات مسیرهای مختلف جوی می باشند.

نمونه وظایف

 • تجزیه و تحلیل نقشه های هواشناسی در کلیه سطوح جو و تعیین خصوصیات و میانگین سطوح مختلف اتمسفر تحت نظر پیش بینی مستقل.
 • تجزیه و تحلیل حرارتی و توزیع فشار و تعیین تغییرات احتمالی مسیر و سرعت بادهای کلیه سطح اتمسفر برمبنای اطلاعات واصله.
 • بهره گیری و استنتاج کلی از وضع جوی موجود و تطبیق و مقایسه آنها با اوضاع جوی گذشته.
 • تجزیه و تحلیل نهایی نقشه های هواشناسی در کلیه سطوح جو بمنظور تامین حداکثر سلامت پرواز هواپیماهای داخلی و خارجی.
 • پیش بینی حوادث و تغییرات جوی بصورت مستقل و ارائه نتایج حاصله به سازمانهای متقاضی در منطقه.
 • نظارت و رسیدگی به امور آماری ایستگاههای هواشناسی و نقشه برداری و تهیه آمار و گزارشهای مربوط.
 • بررسی و مطالعه عکسهای واصله از ماهواره های هواشناسی و نقشه های دریافتی از مراکز هواشناسی.
 • راهنمایی پیش بینی ها در تجزیه و تحلیل و تغییرات جوی.
 • نظارت بر امور مربوط به تامین ایستگاه های سینوپتیک کشاورزی و باران سنجی و جو بالا.


بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

 • وزارت راه و ترابری
 • سازمان هواشناسی کشور
اشتغال یابند.

شرایط احراز

 • دانشنامه دکترای یا فوق لیسانس در یکی از رشته های هواشناسی یا سایر رشته های مطلوب.
 • گواهی فوق دیپلم در یکی از رشته های هواشناسی و کسب تجارب لازم.

تعداد بازدید ها: 12766