همسر دیگری برای امام سجاد علیه السلام


حضرت صادق علیه السلام فرمود:
حضرت امام سجاد علیه السلام با کنیزی که متعلق به امام حسن علیه السلام بود، ازدواج کرد. این خبر به گوش عبدالملک بن مروان رسید و در نامه ای، امام را سرزنش کرد. امام نیز جواب دندان شکنی برای او نوشت. این ماجرا در مطلبی با عنوان نامه عبدالملک و جواب دندان شکن امام سجاد علیه السلام به تفصیل بیان شده است.

منابع:
بحارالانوار، ج 46، ص 105، حدیث 94 و صفحه 139، حدیث 30

مراجعه شود به:
همسران امام چهارم علیه السلام


تعداد بازدید ها: 5108