همراهی جبرئیل با امام مهدی علیه السلام


امام سجاد علیه السلام فرموده است:
مهدی علیه السلام پس از گریز از مدینه، در راه مکه در زیر درخت سمره ای می‌نشیند. در این حال جبرئیل به صورت مردی نزد امام می‌آید و به او می‌گوید: « ای بنده خدا! چرا این جا نشسته‌ای؟» امام علیه السلام می‌فرماید: « منتظرم شب فرا رسد تا به مکه بروم. برایم خوشایند نیست که در این گرما حرکت کنم.»

جبرئیل لبخندی می‌زند و امام او را به جا می‌آورد. آن‌گاه جبرئیل به امام سلام می‌کند، دست او را می‌گیرد و عرض می‌کند:« برخیز!» سپس برای امام اسبی می‌آورد که نامش براق است و او را به کوه رضوی می‌برد.»

مراجعه شود به:
سپاه سفیانی در تعقیب امام


تعداد بازدید ها: 4388