هماتیت


هماتیت (Hematite)
Fe2O3
سیستم تبلوررمبوئدریک
رده بندیاکسید
رخکامل
جلاشیشه ای - چرب
شکستگیصدفی
شفافیتنیمه شفاف - کدر(اپاک)
نوع سختیبه صورت خاکه دارای سختی 1
است،ترد و شکننده
اشکال ظاهریبلوری - اگرگاتهای دانه ای - رشته ای
- پوسته ای - قشری - استالاگتیتی
ژیزمانفراوان ; آلمان ، اطریش ، ایتالیا ، سوئد
، انگلستان ، کانادا ، استرالیا ، لیبریا
، برزیل و روسیه
خواص شیمیاییمحلول در اسید کلریدریک تغلیظ شده
. با آب و اسید کلریدریک تمیز می شود
ترکیب شیمیاییFe=69.94% O=30.06% با
انکلوزیون های Mn,Al,Ti
رنگ کانیقهوه ای-قرمز‌- خاکستری سیاه - سیاه
رنگ اثر خطقرمز گیلاسی
تشابه کانی شناسی گوتیت - لیمونیت - پیروفانیت
- ایلمنیت - مگنتیت - کرومیت
پاراژنزسیدریت - لیمونیت - مگنتیت
- پیریت - کوارتز و غیره
منشا تشکیلماگمائی - هیدروترمال - دگرگونی - رسوبی
شکل بلورها فلسی - دانه ای - توده ای - نودولار
- شعاعی - االیت - پسودومرف
سایر مشخصاتبا آب و اسید کلریدریک تمیز میشود
کانیهای مشابه آن گوئتیت
لیمونیت ، پیروفانیت ، ایلمنیت
مگنتیت و کرومیت است
کاربرداز کانسارهای مهم آهن است
پودرآن دررنگ سازی و ضدزنگ مصرف
دارد و برش سنگ آن به صورت سنگ
ظریف در زینت آلات مصرف می شود
محل پیدایشسوئیس
وجه تسمیه از کلمة یونانی haima به معنای خون
گرفته شده است

img/daneshnameh_up/a/ae/Hematite.jpg

منبع


تعداد بازدید ها: 43486