هرمان اوبرت


img/daneshnameh_up/9/9a/hermanobert.jpg

هرمان ژولیوس اوبرت، دانشمند رومانیایی، از پیشروان توسعه صنعت موشک های فضایی به حساب می آید. او به همراه رابرت گدارد (1945 ـ 1882) و کنستانتین تسیولکوفسکی (1935 ـ 1857) از پایه گذاران فضانوردی نوین به حساب می آید. کار او درباره تئوریهای رانش موشک و سیستمهای هدایتی منجر به کشف موشک وی 2 توسط آلمانیها شد. یافته های اوبرت درباره روابط میان میزان مصرف سوخت، سرعت موشک، فاصله و مدت زمان پرواز و چندین عامل دیگر کمک شایانی به کشف قوانین اساسی فضانوردی نمود که این قوانین طراحی موشک های مدرن را رقم می زنند.


همچنین ببینید:تعداد بازدید ها: 6700