هدیه فرشتگان به دوستدار علی علیه السلام


انس بن مالک می گوید: رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: در شب معراج، فرشته ای را دیدم که بر منبری از نور نشسته و فرشتگان گردش را گرفته اند. گفتم: ای جبرئیل، این فرشته کیست؟ جبرئیل گفت: به او نزدیک شو و بر او سلام کن؛ نزدیک شدم و بر او سلام کردم، دیدم برادر و پسرعمویم علی بن ابیطالب علیه السلام است.

به جبرئیل گفتم: علی بر من پیشی گرفته و (به آسمان چهارم) آمده است. جبرئیل گفت: ای محمد، این گونه نیست ولی فرشتگان از دوستی علی علیه السلام با خداوند سخن گفتند و خداوند این فرشته را از نور به صورت علی آفرید و فرشتگان او را هر شب و روز جمعه هفتاد هزار مرتبه زیارت می کنند و ثوابش را به دوستدار علی علیه السلام هدیه می کنند.

منابع:

  • بحارالانوار، ج 39، ص 109، حدیث 15 ------ کشف الغمه

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 5681