هدف معاویه از قتل امام حسن علیه السلام


انگیزه اصلی معاویه برای قتل امام حسن علیه السلام نابودی اسلام بود. تمام هم و غم او این بود که خلافت اسلامی را به سلطنت موروثی تبدیل کند تا به برکت سلطنت بنی امیه اندک اندک اسلام از بین برود.
تغییر حکومت اسلامی به سلطنت با بیعت‌گرفتن برای یزید محقق می‌شد و بیعت‌گرفتن برای یزید فقط وقتی ممکن می‌شد که امام حسن علیه السلام از میان برداشته شود؛ زیرا امام در برابر این موضوع ساکت نمی‌نشست.

ماجرای زیر شاهدی است بر این ادعا که هدف معاویه نابودی اسلام بوده است.
مغیره بن شعبه چنین نقل کرده است:
سال‌ها پس از صلح امام حسن علیه السلام شبی نزد معاویه رفتم و گفتم:« تو دیگر پیر شده ای و به قدر کافی حکومت کرده‌ای. خوب است به بنی هاشم که فامیلت هستند نیکی کنی.»
گفت:« ای مغیره؛ ابوبکر آمد و به مردم نیکی کرد اما وقتی مرد، نامش هم مرد. عمر و عثمان هم همین طور. ولی نام محمد روزی 5 نوبت در کنار نام خدا بر سر مأذنه‌ها (در اذان ) برده می‌شود. به خدا قسم، من از پا نمی‌نشینم تا اینکه نام محمد را دفن کنم.»
من به شدت از معاویه بدم آمد و در هنگام خروج از نزد او احساس کردم از نزد بدترین خلایق بیرون می‌روم.»

منبع: محاسن برقی

مراجعه شود به:
چند نکته درباره شهادت امام حسن علیه السلام


تعداد بازدید ها: 11035