نگودار ایلخان مغول


نگودار ایلخان مغول

«683 - 681 ق / 1284 - 1282 م»

نام تکودار است که عده‏ای از مورخان آن را نگودار ضبط کرده‏اند. این اسم ظاهراً از ریشه مغولی به معنی اولین است، هر چند ضبط معمول که همان تکودار باشد، بر شواهد قوی‏تری مبتنی است. رجوع کنید به مقاله (تکودار ایلخان مغول).


تعداد بازدید ها: 5932