نظرخواهی معاویه از سعید بن عاص درباره امام حسین علیه السلام


معاویه کسی را نزد سعید بن عاص فرستاد و از او درباره امام حسین علیه السلام و چگونگی برخورد با او نظر خواست.
سعید بن عاص گفت:« به خدا سوگند تو فقط بابت بعد از خودت از حسین می‌ترسی. و کسی را جانشین خود قرار داده‌ای که اگر با حسین درگیر شود، شکست می‌خورد و اگر با او مسابقه بدهد حسین از او پیش می‌گیرد. پس حسین را به حال خود رها کن و کاری به کار او نداشته باش که او همچون درخت نخل است که از زمین آب می‌آشامد و به هوا بالا می‌رود و به آسمان نمی‌رسد. (کنایه از این که نمی تواند به خواسته‌ها و آرزوهای خود برسد.)

منابع:
  • بحار الانوار، ج 44، ص 210- مناقب آل ابی طالب، ج4، ص 81.

مراجعه شود به:


تعداد بازدید ها: 3167