نظرات دانشمندان غربی درباره مکمل بودن علم و دین


ولفارت پاننبرگ استاد الهیات سیستماتیک در دانشگاه مونیخ می نویسد:
  • فلسفه و الهیات در پرداختن به مفهوم طبیعت به گونه ای مشابه به علوم وابسته اند.
الهیات و همچنین فلسفه هنگامی که درباره جهان طبیعت سخن می گویند، باید یافته ها و روش شناسی علمی را به حساب آورند.
عالمان الهیات نباید در وفق دادن ایده ها و زبان الهیاتی با آخرین دیدگاهها در علوم ، شتابزده عمل کنند، به ویژه در مواردی که این وفق دادن مستلزم تجدید نظر اساسی در اعتقاد سنتی باشد. بصیرت الهیاتی درباره جهان می تواند منبعی برای الهام در توسعه استراتژهای جدید تحقیقی باشد.

ماکس پلانگ دانشمند معروف می گوید:
  • هرگز هیچ تقابل حقیقی بین علم و دین نمی تواند وجود داشته باشد زیرا یکی ، مکمل دیگری است.

هنری مارگنو ، استاد فیزیک و علوم طبیعی در دانشگاه ییل می نویسد:
  • دیدگاهی شایع وجود دارد که علم و دین را به طور کلی ناسازگار تلقی می کند.بنابر این اجازه دهید پیش از هر چیز به این نکته اشاره کنم که این باور شاید نیم قرن قبل صحیح بود، ولی اکنون اعتبار خود را از دست داده است.
این مطلب را هر کسی که نوشتارهای فلسفی برجسته ترین و خلاق ترین فیزیکدان های پنج دهه اخیر را مطالعه کند ، می تواند دریابد. و منظور در ااینجا کسانی همچون انیشتین ، بور، هایزنبرگ، شرودینگر، ویگنر و دیگران اند.

جانم پاکنیگ هرن ، فیزیکدان ، عالم الهیات و رئیس سابق کوئینز کالج کمبریج می نوید:
  • در جستجوی معرفت ، ما به بینش های علم ودین هر دو نیازمندیم ، علم اساسا پرسش و پاسخ درباره چگونگی است و دین اساسا پرسش و پاسخ مربوط به چرا است.آنچه الهیات برای علم می تواند انجام دهد ، فراهم سازی پاسخ هایی برای پرسش های برترینی است که از علم برمی خیزند ولی خصلتا علمی نیستند و کاری که علم برای الهیات می تواند انجام دهد آن است که بگوید: جهان فیزیکی واقعا چگونه است.
ما در یک جهان زندگی می کنیم و علم و الهیات جنبه هایی گوناگون از همین جهان را کند و کاو می کنند.

پاپ ژان پال دوم می گوید:
  • علم می تواند دین را از خطا و خرافه برهاند و دین می تواند علم را از بت پرستی و مطلق های دروغین تطهیر کند. هریک می تواند دیگری را به سمت جهانی گسترده تر سوق دهد، جهانی که در آن ، هردو می توانند به اوج شکوفایی خود برسند.

رابرت نومن استاد فیزیک و شیمی در دانشگاه پرینسون می نویسد:
  • من بین علم ودین هیچ تعارضی نمی یابم. من کاملا با این مطلب موافقم که مسائلی که اینک در کیهان شناسی ، فیزیک ذرات بنیادی و میکروبیولوژی در حال ظهورند، از یک مضمون آشکار متافیزیکی یا دینی برخوردارند.و...

منبع

مقاله علم و دین ، پژوهشکده علوم اسلامیتعداد بازدید ها: 17784