نظام الدین عبدالعلی بن محمد حسین بیرجندی حنفی


تاریخچه زندگی

تولد نامعلوم ، وفات احتمالا به سال 934 (هـ. ق). ملاعبدالعلی بیرجندی ، ریاضی را نزد "منصور بن معین الدین کاشانی" فرا گرفت. او بجز این استاد ، به خدمت چند تن دیگر از استادان سده نهم رسید و از آنان دانشهای عقلی و نقلی را آموخت. علم حدیث را نزد "خواجه حافظ غیاث" و دیگر علوم را نزد "مولانا سیف الدین احمد القنوی" ، "کمال الدین مسعود شروانی" و "مولانا سیف الدین احمد التفتازانی" فرا گرفت. بدین ترتیب او تحصیل دانشهای عصر خود را به تمامی ، نزد معروفترین استادان زمان خود در هرات انجام داد و سپس شروع به شرح کتابهای مشهوری در ریاضیات و تألیف کتابهایی در دانشهای دیگر کرد.

سبب شهرت

او از ریاضیدانان ومنجمان بزرگ اوایل قرن دهم هجری می‌باشد. شهرت او چنان بود که "غیاث الدین خواندمیر" ضمن اشاره به احوالش ، او جامع اصنماف علوم محسوس و معقول و حاوی انواع مسائل فروع و اصول ، معرفی کرد و گفت: "در علم نجوم و حکمیات بی مثل و بدل می‌باشد."

آثار و تألیفات

آثار متعددی از بیرجندی بر جای مانده است. از جمله این آثار می‌توان به کتاب "مسالک و ممالک" یا "عجایب بلاد" ، "تحفة الحاتمیه" در اسطرلاب ، رساله "تشریح در پرگار" ، رساله در ابعاد و اجرام که موضوع آن بحث در بعدهای ستارگان از مرکز عالم و مقدار جرم آنها می‌باشد و همچنین رساله‌ای در تقویم ، اشاره کرد. علاوه بر این ، او به شرح کتابهای متعددی پرداخت. نمونه‌ای از شرحها شامل شرح کتابهای "الفوائد البهائیة فی الحساب" اثر "عمادالدین عبدا... بغدادی" ، "تذکرةالنصیریة فی الهیئة" ، "بیست باب" و "تحریر محسبطی" از "خواجه نصیرالدین طوسی" ، "شمسیة فی الحساب" اثر "حسن بن محمد نیشابوری" ، "المخلص فی الهیئة" تألیف "محمد چغمینی خوارزمی" و "زیج جدید سلطانی" ، می‌باشند.

همچنین ببینیدتعداد بازدید ها: 8543