نشانه های مردم در عهد غیبت - اوضاع اقتصادی


پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمود:« (در آخرالزمان) مردم دنیا را بر روی سر و علم را زیر پا می‌گذارند. به دنیا مشغول و از آخرت بازداشته می‌شوند. طمع زیاد می شود.
پول می‌دهند که مدح و ثنا بشنوند. برای ثروتمند شدن انفاق می‌کنند.»
علی علیه السلام فرمود:« (در آخرالزمان) به دلیل حرص به دنیا زنان در تجارت با شوهرانشان همکاری می‌کنند. کارهای دنیا بر آخرت ترجیح داده می شود.»

منابع:
بحارالانوار 52/264 حدیث 148
بحارالانوار 52/264 حدیث 148
بحارالانوار 52/264 حدیث 148
بحارالانوار 52/263 حدیث 148
بحارالانوار 52/192 حدیث 26
بحارالانوار 52/264 حدیث 148
بحارالانوار 52/ 192 حدیث 26

مراجعه شود به:
نشانه های مردم در زمان غیبت


تعداد بازدید ها: 7009