نشانه‌های مردمک چشم
کارکرد دقیق بدن و مشکلات احتمالی آن را از درون چشمهایتان، می‌توان بوضوح و بدون اشتباه در ظرف کمتر از یک دقیقه دید. در مردمک چشم نشانه‌های فراوانی وجود دارد که ایریدولوژیستها آنها را تفسیر می‌کنند ولی هیچکدام دال بر بیماری‌شناسی در خود چشم نیست. نشانه‌های مردمک چشم فقط موقعیت بافت را در جای دیگری از بدن نشان می‌دهد به استثنای نطفه احساسی نزدیک ساعت 12 نشانگر آسیب رسیده به خود چشم است.

فعالیتهای مردمک چشم

می‌توانیم مردمک چشم را به عنوان جفرافی بدن که نمودار کاملی از نقشه‌های مجهز به نقاط بدن است به حساب آوریم هر قسمتی از این نقاط نمودار وضعیت فعلی غده‌ای مخصوص، غضروفی یا بافتی در بدن است که از طریق مغز به چشم منعکس می‌گردد و در مردمک چشم نمایان می‌شود و این عمل طی تحریکات شبکه عصبی صورت می‌گیرد. در یک قرن اخیر، ایریدولوژیستها برای قسمتهای مختلف مردمک نقاط خاصی طرح کرده‌اند که هر قسمت از بدن را که دچار مشکلی می‌گردد در آن نقاط نشان داده می‌شود. مثلاً ناراحتی معده از طریق نواری که در اطراف مردمک تولید می‌شود، معلوم می‌گردد.

مغز در قسمتهای بالای مردمک، در صورتی که ران و پاها در قسمت پائین مردمک آثاری می‌گذارند. برای مشخص کردن بهتر، مردمک چشم را می‌توان به صورت یک ساعت فرض نمود از 1 تا 12، 10 قسمت کوچکتر پایین بین هر ساعت، بدین ترتیب می‌توان گفت که ششها در ساعت 3 در مردمک چشم چپ و ساعت 9 در مردمک چشم راست قرار دارند. هر مردمک چشم کاری جداگانه دارد،

علائم مردمک در تشخیص بیماریها

 • توانائی موروثی بسیار سالم که ساختمان بقاء شده سالمی داشته باشد دال بر یک سیستم ایمنی قویتری است که در مقابل بیماریها مقاوم است و از خوب شدن سریع بهره مند می‌باشد.

 • ضعف موروثی اینا فاصله‌هایی هستند بین چشم نشان دهنده اعضاء، غدد یا بافتها در بدن که از جنبه سوخت و ساز از دیگر قسمتها ضعیفتر هستند. آنها مواد غذایی را به میزان کمتری جذب می‌کنند و سموم بدن را کمتر دفع می‌کند تا سایر بافتها آسیب، خاک؛ جایگاه نهی در میان بافتهای، شکافها و فروفتگی‌های کوچک، این هستند که به ضعف موروثی اتلاق می‌شوند که دال بر حاد (سفید) نیمه حاد (خاکستری)، وخیم (خاکستری تیره) یا فاصد شده می‌باشند.

 • برافروختگی یا خارش پوست: سیاه، قرمز، قهوه‌ای، پرتقالی یا زرد دال بر تجمع دارو است چه از طریق موروثی یا غیره، ما نمی‌توانیم داروها را تشخیص بدهیم ـ چون بسیار هستند داروهائی با مواد شیمیائی مربوطه ـ اما گاهی اوقات می‌توانیم موادی از قبیل آهن، ید و سولفور را ببینم. هر جا که آنها تجمع پیدا کرده‌اند نشانه موجود بودن اشکالاتی در بافت هستند. مردمک تیره رنگ نشانگر تجمع داروها در مدت زیادی در بدن است. این اماکن مربوطه به داروها ممکن است روشنتر گردند ولی بطور کامل رفع نمی‌شوند.

 • اسیدی: زمانیکه مردمک چشم سفید رنگ هستند نشانگر زیاده از حد اسیدی شدن بدن است و این به تمام بافتها قابل سرایت است.

 • دایره یا حلقه دور مردمک: نشانگر استرس و فشارهای عصبی است که می‌توان عضو یا اعضاء متاثر از دسترس را مشخص کرد.

 • لنفی: دانه‌های تسبیح مانند در قسمتی یا در تمام مردمک نمایان می‌شود که دال بر لنف می‌باشد.

 • خشکی پوست یا پوسته شدن: یک حلقه سیاه رنگ در اطراف یا از قسمت بیرونی مردمک نشانگر اینست که پوست قادر به دفع مواد زائد نیست.

 • کلسترول / کلسیم: ایریدولوژی اطراف پرده شفاف جلوی چشم که مردمک در آن جای دارد به نشانه ، گرفتگی سرخرگ است.

 • کم‌ خونی: دایره‌های نیمه تیره در گوشه مردمک چشم نشانگر کمبود آهن گلبولهای قرمز است.

 • کم‌ خونی مغزی: رنگ سفید متمایل به زرد یا آبی متمایل به سفید در پرده شفاف جلوی چشم نشانه کم ‌خونی مغزی هست.

 • مواد سمی: پرتوی نظیر در خورشید نشانه جمع شدن سموم در بدن ناشی از دو نوع است که از طریق خون به بافت پا سرایت کرد.

 • افتادگی تولون: این افتادگی همراه با فشارهایی روی لگن است.

تعبیر و تفسیر این نشانه در مردمک چشم مستلزم سالها یادگیری و تمرین است فقط متخصص این رشته قادر به تشخیص درست است.

مباحث مرتبط با عنوان


تعداد بازدید ها: 81827