نبوت خاصهنبوت عامه مقدمه نبوت خاصه است. نبوت خاصه بحث درباره پیغمبری یک پیغمبر بالخصوص است. مثلا درباره پیغمبر بزرگوار خودمان که بحث ما بیشتر در این قسمت است.img/daneshnameh_up/d/d5/rasool3.gif


ما چه نشانه ها و دلایلی بر پیغمبری ایشان داریم؟ چون خود نبوت که همان وحی یعنی رسالت من جانب الله باشد جزء محسوسات نیست که مشاهده بشود، یعنی یک پیغمبر که مدعی است من پیغمبر هستم، پیغمبری او، رسالت او از جانب خدامستقیما یک امر محسوسی نیست که هر کسی به چشم خودش ببیند یا مثلا زیر یک دستگاهی بشود نبوت او را کشف کرد.

مثل کسی که بگوید من برعکس همه مردم دارای دو قلب هستم، می آییم او را معاینه می کنیم ببینیم دو قلب دارد یا یک قلب. آن کسی که می گوید بر من از غیب و باطن وحی و الهام می شود باید با یک دلیلی ثابت بشود که او واقعا وحی و الهامی دارد. پیغمبر اسلام چه معجزاتی داشتند و چه آیاتی از جانب خدا داشته اند که دلیل بر نبوتشان باشد؟


بزرگترین آیت و بزرگترین دلیل و آن چیزی که به نص قرآن کریم به آن استناد شده است خود قرآن است و بنابراین عمده بحث ما روی خود قرآن متمرکز می شود.

قرآن و خبر از آینده
تفاوت قرآن با دیگر کتاب
معجزه یا خرافه
معجزات پیامبر اسلام
معیار زندگی مسالمت آمیز
امکان زندگی مسالمت آمیز با پیروان ادیان دیگر
تسامح یا تساهل دینی
اعجاز قرآن
جاودانگی دین اسلام
تفسیر پرتوی از قرآن
تفسیرالمیزان
علم غیب
فرق معجزه با سحر و جادو
خاتمیت در احادیث
ظاهر قرآن
معجزه‌ی پیامبر اسلام
تقیه
تفسیر نوین
نمونه‌هایی از معجزات پیامبر
سنت نبوی


تعداد بازدید ها: 23122