نام ها و لقب ها : نجم


علی بن ابراهیم قمی می گوید: مقصود از نجم در آیه « و النجم اذا هوی »، (سوره نجم آیه 1) رسول خدا صلی الله علیه و آله است و عبارت « اذا هوی »، (معنای آن است که آن هنگام که به آسمان برده شد. مقصود معراج حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم است ).
نیز می گویند: مقصود از نجم در آیه و « علاماتٍ و بالنجم هم یهتدون » رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم است و مراد از علامات اوصیای پس از او و امامان علیهم السلام هستند.

منابع:

  • بحارالانوار، ج16، ص 88 --- تفسیر القمی

مراجعه شود به:تعداد بازدید ها: 10221