نام، کنیه، القاب امام جواد علیه السلام


برخی از القاب امام جواد علیه السلام عبارت اند از: مختار، مرتضی، متوکل، متقی، زکی، تقی، منتخب، جواد، عالم ربانی.

نام امام نهم علیه السلام محمد است و کنیه اش ابو جعفر. و چون نام امام باقر علیه السلام نیز محمد و کنیه اش ابو جعفر بوده، به امام نهم ابو جعفر ثانی می‌گویند.

منابع:

  • مناقب، ج 4، ص 379.


تعداد بازدید ها: 32224