ناحیه صحارا سندی


ناحیه صحارا - سندی

ناحیه صحارا - سندی ناحیه وسیعی از بیابانها و استپ های جهان است و از سواحل اقیانوس اطلس و مراکش تا بیابانهای سند و پنجاب امتداد می یابد و از شمال به ناحیه مدیترانه ای واز جنوب به مدار رأس السرطان و ناحیه سودان- دکان واز مشرق به ناحیه ایران- توران منتهی و محدود می شود. بارندگی در این ناحیه معمولاً در فصل زمستان صورت گرفته و تابستان آن خشک و سوزان است. کمی بارندگی و گرما و حرارت بسیار، محیط آنرا خشک ساخته است ولی زمستان آن برخلاف زمستان ناحیه ایرانی تورانی معتدل است.
رستنیهای این ناحیه خیلی یکنواخت می باشد و دارای مشخصات فیتوسوسیولوژیک و ترکیب مشابه است. جنسهای آن منوتیپ و یا تعداد گونه های آن معدود است و درجه فراوانی هرگونه هم خیلی ضعیف است و باید کیلومترها طی شود تا گیاهی در آن بنظر برسد. در این ناحیه نیز گونه های اندمیک کمتر وجود دارد. از بین گیاهان ایران فقط نیم درصد از عناصر صحارا سندی یافت می شود و معمولاً با عناصر ایران تورانی و یا سودان دکانی مخلوط است و بنابراین ناحیه مشخصی در ایران بنام آن دیده نمی شود.تعداد بازدید ها: 9401