میخ های کفش استود


میخ های کفش (استودها)

دو نوع استود وجود دارد:

  • استودهای قالبی: آن ها جزئی از کفش هستند و به تخت آن چسبیده اند این نوع کفش بدون شک کارآیی زیادی دارد و مزیت آن این است که باعث ناراحتی کف پا نمی شود. کفش های استود دار قالبی (از جنس کائوچو ) تنها در زمین های سفتی که به آن ها توجه کافی می شوند می توانند مورد استفاده قرار گیرند.
  • استودهای پیچی : شما می توانید مطابق با موقعیت زمین و شرایط جوی استود های کفش خود را عوض کنید. استودهای کفش را به مدت طولانی پیچ شده نگه ندارید، بلکه آن ها را باز کرده و تمیز کنید.

عکس پیدا نشد


img/daneshnameh_up/a/a7/kafsh.jpg


تعداد بازدید ها: 15022