موهومات مسحیت و خلاء فکری در غرب


پیشرفت علوم تجربی در زمانی به وقوع می ‏پیوست که تعصب و مقاومت‏ روحانیان مسیحی در برابر این کشفیات، و تضاد ظاهری عقاید مذهبی با علوم،بد بینی مردم را به ارباب کلیسا و دین و مذهب و وسایل توجیه آن برانگیخته و در نتیجه با نابودی تنها فلسفه رایج آن عصر یعنی اسکولاستیک ، اذهان عموم، با خلا فکری و عقیدتی روبرو شد. ابطال ‏پذیری عقاید مسییحیت و مسایل علمی قدیم که سال‏ها در ذهن مردم ‏یقینی و درست‏ به شمار می‏آمدند باعث ایجاد حس بد بینی به تمام یقینیات و در نتیجه بروز شک‏ گرایی شد. از این رو، پاره‏ای از دانشمندان در این دوره به صراحت ‏در باره یقینی بودن کشفیات تازه علمی نیز تردید می‏ کردند.

منبع

  • ایان بار بور، علم و دین، ترجمه بهاءالدین خرمشاهی، ص 152 تا 278

تعداد بازدید ها: 5657