مومی شدن


مومی شدن (سری فیکاسیون)

ذرات موم در سطح خارجی اپیدرم برگ،ساقه و جوانه ها، حتی میوه برخی از گیاهان و دانه های گرده آنها به صورت پوشش ثانوی قشر کوتیکول را می‌پوشاند و به نفوذ ناپذیر شدن غشاء کمک می کند. در سطح برگ کلم و خرمای مو (Andicola Ceroxylon ) آمریکای جنوبی پوشش قابل ملاحظه یی از موم وجود دارد. ضخامت موم در برگ خرمای مو به حدی است که از آن موم می گیرند. در ساقه کلوپستوکیاسریفر (Klopstockia cerifera) ضخامت موم حتی به پنج میلیمتر می رسد. ترکیبات مومی از گلیسریدها، اسیدهای چرب آزاد و لیپید هایی با ساختمان در هم تشکیل می یابد پوشش مومی ممکن است به اشکال مختلف در سطح کوتینی اندام ها دیده شود مثلاً‌ در سطح برگ و کلم و لاله به صورت دانه های ریز منظم است و در اندامهای سبز و کوچک ذرات موم به صورت دانه های ریز و نا منظم قرار می گیرند. در ساقه نیشکر موم به صورت رشته های موازی هم قرار دارد.


تعداد بازدید ها: 10509