مواسات علی علیه السلام با پیامبر


عبدالله بن عباس می گوید:
بعد از شکست در جنگ احد، سپاهیان اسلام همگی از دور پیامبر متفرق شدند و فرار کردند و جز علی بن ابیطالب و یکی از انصار کسی کنار پیامبر باقی نماند

پیامبر فرمود:
« ای علی، می بینی که مردم چه کردند. تو چرا نمی روی و مانده ای؟»

حضرت علی علیه السلام پاسخ داد:« نه، به خدا سوگند من از تو جدا نمی شوم تا مجبور نشوم از زبان دیگران حال تو را بپرسم.»

پیامبر فرمود:« حالا که نمی روی به لشگر دشمن حمله کن.»

علی علیه السلام حمله ای کرد و آنها را متفرق ساخت. در این هنگام جبرئیل بر رسول خدا نازل شد و گفت:« این کار علی مواسات* واقعی است.»

پیامبر فرمود:« من از علی هستم و او از من است.»

جبرئیل گفت:« و من نیز از شما هستم.»

  • مواسات یعنی کمک و یاری نمودن.

منبع:


  • بحارالانوار، ج 39، ص 111، حدیث 19 ------ تفسیر فرات کوفی

مراجعه شود به:
تعداد بازدید ها: 9241