مهندسی تجهیزات پزشکی


معرفی


متصدیان این شغل تحت نظارت کلی عهده دار انجام کارهای فنی و مطالعاتی و برنامه ریزی در زمینه های تجهیزاتی مراکز درمانی، آموزش چگونگی استفاده از لوازم و تجهیزات پزشکی و تعمیر آنها، انجام تحقیقات نظری و عملی در زمینه بهبود کیفیت تولید و نگهداری لوازم پزشکی ، نظارت بر تهیه قطعات یدکی و نصب آنها بازدید از دستگاهها و ماشین آلات پزشکی را بعهده دارند.

نمونه وظایف

 • رسیدگی به امور مربوط به تجهیزان پزشکی و تهیه برنامه های تعمیراتی و راه اندازی.
 • نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی براساس استانداردهای تعیین شده.
 • آموزش تعمیرات و نگهداری لوازم ماشین آلات پزشکی به تکنسینهای مربوط.
 • انجام تحقیقات پیرامون بهبود کیفیت تولید و نگهداری و تعمیر لوازم و ماشین آلات پزشکی.
 • نظارت در بررسی پیشنهادات ارجاع شده مربوط به استانداردهای وسائل و لوازم دستگاههای پزشکی.
 • تهیه طرحهای تجهیزاتی مراکز درمانی.
 • نظارت در انجام تحقیقات و آزمایشهای لازم در زمینه ساخت و تعمیرات تجهیزات پزشکی و استاندارد کردن آنها.
 • سرپرستی و نظارت بر کار گروههای تعمیرات تجهیزات پزشکی و کارگاههای مربوط.
 • جمع آوری اطلاعات لازم در زمینه تعمیرات و تهیه لوازم ماشین آلات و دستگاههای پزشکی.
 • تعقیب و پیگیری جهت انجام پروژه ها و رفع مشکلات مربوط به تجهیزات پزشکی.


بازار کار

متقاضیان تصدی این شغل پس از فراغت از تحصیل می توانند در:

 • وزارت بهداشت
 • درمان و آموزش پزشکی
 • دانشگاههای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
 • بیمارستانها
اشتغال یابند.

شرایط احراز


تعداد بازدید ها: 46607