مهر نبوت بر شانه پیامبر اکرم


بسیاری از افرادی که در زمان صدر اسلام، رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم را دیده اند، خبر داده اند که میان دو کتف (شانه) پیامبر، مُهر پیامبری (نشانه پیامبری) نقش بسته بوده است.

اما درباره کیفیت این مهر روایات مختلفی وجود دارد:
جابر بن سمره می گوید:« مهر نبوت را میان دو شانه پیامبر دیدم که به شکل تخم کبوتری بر بدنش نقش بسته بود.»
ابو زید انصاری می گوید:« مهر پیامبری بین دو کتف حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم از تراکم موهای بدنش نقش گرفته بود.»
عذری می گوید:« مهر پیامبری قطعه گوشتی برجسته بود میان دو شانه پیامبر.»

و نیز گفته اند:« مهر پیامبری غده ای گوشتی همانند تخم کبوتر بود که بر پشت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نقش بسته بود.»

بر این مهر عبارت زیر نقش بسته بود:
« لا اله الا الله توجه حیث شئت فانت منصور »؛ (خدایی جز خدای یگانه نیست و هیچ شریکی ندارد، به هر سو می خواهی متوجه باش؛ به راستی که تو یاری و کمک می شوی. )
و نوری از آن ساطع بود که چشم ها را خیره می کرد.

منابع:

  • بحارالانوار، ج16، ص177 --- مناقب آل ابیطالب

مراجعه شود به:


تعداد بازدید ها: 50750